Fremholdt SI 2102 doseringsautomat uden pumpe

Sammen med en passende pumpe udgør SI 2102 doseringsautomaten et avanceret doseringsanlæg, der, blandt andet, er velegnet til dosering af flydende opvaskemiddel i opvaskemaskiner.

Instrumentet måler kontinuerligt ledningsevnen af vandet i opvaskemaskinens kar, og tilsætter den mængde kemi der er nødvendig for at holde den indstillede koncentration konstant.
  • Tekniske specifikationer

  • Detaljer

Forsyningsspænding

230VAC

Effekt forbrug

< 1 W

Doseringsnøjagtighed

< 3% fra indst. værdi

Dosering

Indstillelig på forplade

Indstillingsområde

1000 - 75000 μS

Pumpeudgang

230 VAC / 6A max

Alarmudgang

230 VAC /6A max

Alarmforsinkelse

0,5-6 min. variabel

Den ønskede koncentration indstilles på en trimmer på forpladen, og ved hjælp af pumpen, tilsættes kemi, indtil den indstillede værdi er nået.

For at eliminere risikoen for eventuelle galvanisk problemer i væsken, er ledningsevnemåleren konstrueret på en sådan måde at målesonden er potentialefri.

Der er indbygget en fast forsinkelse af pumpen, for at undgå at eventuelle hvirvler omkring sensoren kan få indflydelse på doseringen. Ligeledes er apparatet konstrueret på en sådan måde at det ikke kan dosere hvis ikke der er vand omkring føleren.

Anlægget har en relæudgang for tilslutning af pumpe, samt en udgang til alarmklokke eller -lampe til indikering af tom beholder.

Alarmen indikerer at kemikaliebeholderen er tom, og træder i funktion, hvis den valgte koncentration ikke er nået inden for den indstillede tid.

Alarmtiden kan indstilles på en trimmer på forpladen. Pumpen standser automatisk når alarmen træder i funktion.