Frostsikring termostat KT-MD14AD

KT-M14AD er en elektronisk termostat, specielt udviklet til frostsikring af vandrør og spildevandsledninger.

KT-M14AD er en videreudvikling af termostat type KT-M10MA, udviklet på basis af mangeårige erfaringer med frostsikring i Grønland.

Denne termostat er godkendt af Grønlands Energiforsyning Nukissiorfiit, til anvendelse i frostsikringsinstallationer i Grønland, i henhold til Anvisning i udførelse af elfrostsikring af helårsvandledninger i Grønland pr. Januar 2015.

Termostaten kan med fordel anvendes sammen med Alarm modul KT-A.

 

Kategorier: ,

Beskrivelse

Funktioner

Den ønskede temperatur kan indstilles med et potentiometer på termostatens front. Justeringsområdet er 0 – 10°C. Der er indlagt en fast hysterese på 0,5°C.

Den temperaturføler, der først registrerer en temperatur, der ligger under den indstillede værdi, vil aktivere relæudgangen, der forbliver aktiveret indtil den indstillede temperatur er opnået.

Indikatorlamper på forpladen af termostaten viser, hvilken temperaturføler der har aktiveret udgangen. KT-M14AD er desuden forsynet med en ‘Test’ knap til kontrol af udgangen.

Sådan virker termostaten

KT-M14AD har kontinuerlig overvågning af temperaturføler 1 og 2. Såfremt der opstår en fejl i en af temperaturfølerne, vil dette indikeres i de røde lysdioder for “Følerfejl” hhv. 1 eller 2, og samtidig vil udgangsrelæet blive aktiveret. Dette indikeres i de gule lysdioder “Varme”.

Den ønskede temperatur indstilles i området 0 - 10°C på potentiometeret “°C”. Den aktuelle målte temperatur for hhv. temperaturføler 1 og 2 vises skiftevis i display.

Udlæsning skifter hver 3. sekund og vises med 0,1°C nøjagtighed i området 0,0°C til 9,9°C samt 1°C nøjagtighed i området under 0°C og over 10°C. (Udlæsningsområde: – 9°C til 99°C).Ved aktivering af “Test” knappen vil udgangsrelæet blive aktiveret, samt lys i begge lysdioder “Varme”, så længe “Test” holdes aktiv.

Såfremt den målte temperatur for en af temperaturfølerne ligger under minus 10°C eller over 100°C, betragtes dette som en følerfejl, og display vil udlæse to vandrette streger: “- -” Udgangsrelæet vil aktivere, og Følerfejl samt Varme vil indikere, hvilken føler der er defekt. Ved levering fra fabrik vil der være monteret en 1K1 Ohm modstand i klemmerne til temperaturføler 2, svarende til en udlæsning i displayet på 17°C.

 

 

Temperaturføler

Temperaturføler GF1000 med 25m eller 75m kabel.

Nikkel temperatur sensor DIN 43760 6180ppm/K.

Kabel: 2×0,75# PUR H05BQ-F  (25m eller 75m).

Indkapsling: AISI 316 ø8,0 x 75mm lukket rør.

 

 

Produkt Frostsikring termostat KT-MD14AD
Forsyningsspænding 190-240VAC
Frekvens 50-60Hz
Effekt 6W
Omgivelsestemperatur -25 til +50°C
Udførelse DIN M36 hus L = 70mm
Vægt (Brutto/netto) 270g/ 250g
Følertype NI1000 (Indgang for to stk. NI1000)
Relæudgang Én potentialefri relæudgang. Max. 250VAC/5A (Ohmsk belastning)
Alarmudgang NPN beregnet for tilslutning af alarmmodul type KT-A
Temperaturindstilling 0 til 10°C
Hysterese 0,5°C (ikke justerbar)
Udlæsningsområde 2 x Rød LED 7 segment -9 til 99°C
Kabelkompensering 2 x Potentiometer. Område 0 til 100m
Godkendelser EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4